Sponsoring

ITAdvise draagt bij aan het project WestlandForAfrica door de website te ontwerpen en in beheer te nemen.

Op deze website zullen geregeld updates worden geplaatst over de reis naar Gambia, waar de lokale bevolking zal onderwezen door twee studenten van het Mondriaan College.

Voor meer informatie: zie http://www.westlandforafrica.nl